Vad är vackrare än den gyllende timman?

Här lockas friheten fram

Ljuset faller vackrare än någonsin. Här blir hela världen en aningens vackrare. När vi står mitt i den gyllene timman framhäver den allt det vackra i oss och runtomkring oss. Hela vår värld blir som förklädd i guld. Nu är stunden då himmelen visar oss ett skådespel och ger oss hopp om en morgondag. Här förundras vi över livet och övergången mellan dag och natt. Vi summerar dagen och inser vikten av att se världen i en annan nyans. Från en annan vinkel. I denna rika stund anar vi en närhet som älskar och ger liv. Åt vår planet och våra hjärtan. Här glöder hela skapelsen och kastar tillbaka ut ett gyllende sken i universum. Här träder djupet fram och ger oss en fantastisk bild av oss själva och varandra. Det glödande ljuset lockar fram ackord som ljuder över sjön, en vacker tonsättning som betonar vikten av att andas in friheten. Toner av bön tänker jag… Bönetoner. – underbart vackert. Vad kan vara vackrare än den gyllene timman?

Låt ljuset värma din själ

Lågan bor i dig

Ljuset som framhäver det vackra

En stunds paus

Frihet att ibland se världen i ur ett annat perspektiv

Lyssna till himmelens toner

Att summera och packar ihop dagen

© Copyright - Grafitgrå 2024