I väntan på vår kung!

I väntan på vår kung!

Ur en önskan formades en kungakrona i himmelen. Den lyser i kapp med änglarna och valvets alla stjärnor. Allt som är gott flätades in här. Kärlek, försonlig, tro, hopp, gemenskap och förlåtelse. Allt förbereddes för den konung som skulle födas och bli till. I denna krona finns ingen plats för ädla stenar. Här är det Godheten som förgyller och ger kronans sin glans. En ny stjärna tändes på himmelen. Där nya önskningar får rymmas. Världen fick ett nytt kapitel. Här väcktes önskan åter till liv, och glädjen i att ge blev större än att få. ⁠-Låt oss glädjas över den önskan som gav oss en kung!

© Copyright - Grafitgrå 2024